torsdag 9 november 2017

Öknens akvarell
Stora delar av landskapet i söder utgörs av torra områden med sand och klippor. Just nu är det den absolut torraste årstiden innan regnen kommer (de började våra sista dagar i landet så regnsäsongen kommer tidigt i år). Färgerna i landskapet var helt fascinerande och med lite extra lek med skärpedjupet och användandet av diset från dagshettan (och ibland sandvirvlar) så kunde det bli nästan akvarellkänsla i bilderna.
Här undrar två oryxar vad jag har för mig. Just oryx, springbok och struts var de djur vi oftast såg i stora delar av landet. Det är de som farmarna mest föder upp som köttdjur förutom kor, får och getter. Nästan överallt kantades vägarna av staket för att avgränsa markerna och djuren.

Inga kommentarer: