fredag 27 januari 2012

Nu och dåNaturen i Näsbokrok präglas av stenrösen av de runda stenarna. De nya rösena med markeringarna av lederna men också de stora bronsåldersgravarna i fjärran. Vissa saker går igen i alla tidsåldrar.

Näsbokrok, Åsa jan 2012

Inga kommentarer: