fredag 16 juli 2010

Blyg


Det är spännande att se hur mycket en rubrik spelar roll för hur man upplever en artikel eller en bild. Rubriken riktar in betraktarens/läsarens tankar på det spår som rubriksättaren vill. För det mesta är det inte samma person som skriver artiklar i tidningarna och som sätter rubrikerna. När det gäller en artikel kan det ibland leda till att meningen med det skrivna inte alls blir som författaren menat. Det kan till och med kännas som ett intrång, ett omyndigförklarande av den som producerat det publicerade.
På en blogg har man själv möjlighet att styra sambandet mellan rubrik, text och bild. När man sätter sin egen rubrik, vare sig det är till en artikel eller på ett blogginlägg, är det ofta för att väcka ett intresse för att läsa vidare, att se på bilden på nytt. Kanske till och med att tillföra något ytterligare till sammanhanget.

Skulle du sett annorlunda på den här bilden om jag döpt den till Morgonbestyr eller Nära döden? Men, i dag kände jag för att kalla den just Blyg. Gör det den till en personlig naturbild? Eller är den det ändå?


Hällefors 12 juli 2010
(18057 nedladdningar)

Inga kommentarer: