lördag 10 december 2011

Berg- och dalbananIbland är lämningar från forna generationer inbäddade i naturen och lika intressanta som växtligheten i sig.

Sandsjöbacka okt 2011

Inga kommentarer: